Apa makna yang terkandung pada lagu Jaranan?

Apa makna yang terkandung pada lagu Jaranan? Lagu Jaranan adalah lagu daerah dari provinsi Jawa Tengah, lagu yang diciptakan oleh Ki Hadi Sukatno ini menceritakan pertunjukan tradisional jaranan, jaranan adalah pertunjukan yang diperanakn oleh beberapa orang memainkan replika kuda...