Apa Lirik dan Makna yang Terkandung pada Lagu Peuyeum Bandung?

Apa Makna yang Terkandung pada Lagu Peuyeum Bandung? Lagu Peuyeum Bandung adalah lagu daerah yang cukup populer di Jawa Barat khusnya di kota Bandung. Lagu ini di ciptakan berdasarkan makanan khas Kota Banung yaitu Peuyeum Bandung. Dan berikut ini...

Apa Makna Arti dan Terjemahan Pada Lagu Es Lilin?

Apa Makna Arti dan Terjemahan Pada Lagu Es Lilin? Es lilin ini termasuk lagu bahasa Sunda yang sangat terkenal. Banyak versi bahasa telah dibuat. Dengan muskinya yang sangat enak membuat lagu ini dibuat degan berbagai versi bahasa, terutama versi...

Apa makna yang terkandung pada lagu Sapu Nyere Pegat Simpay

Makna lagu – Lirik, Arti dan Makna Lagu Sapu Nyere Pegat Simpay – Hampir seluruh siswa dan pelajar di tatar pasundan menyanyikan lagu tradisional daerah sunda berjudul sapu nyere pegat simpay pada saat acara perpisahan. Sesuai makna peribahasanya diibaratkan...

Apa makna yang terkandung pada Lagu Badminton?

Lirik , Arti dan Makna Lagu Badminton Badminton di mana-mana | Badminton di mana-mana Di kampung jeung di kota | Di kampung dan di kota Badminton jeung suka-suka | Badminton dan suka-ria Nga|ipur manah brangta | Pe|ipur hati duka...

Apa makna yang terkadung pada lagu Bandung – Jawa Barat?

Lirik lagu Bandung Bandung ! Bandung ! Bandung nelah “Kota Kembang” Bandung ! Bandung ! Sasakala Sangkuriang Di lingkung gunung, heurin ku tang-tung Puseur kota numulya Parahiyangan Bandung ! Bandung ! Pada muru di jarugjugan Bandung ! Bandung !...

Apa makna yang terkandung pada lagu Cinta Nusa?

Lirik Lagu Cinta Nusa Indonesia gemah ripah lohjinawi Alam endah hejo lembok sugih mukti Subur tutuwuhan beunghar pepelakan Daun hejo ngemploh karaharjan lemah cai Kakayon tumuwuh subur pajangkung-jangkung Petetan ngawujud sirung pagulung-gulung Piraku rek rela, piraku rek tega Alam...

Apa makna yang terkandung pada lagu Colenak?

Lirik Lagu Colenak Urang tuang colenak raos seger matak sehat kana awak pangaosna cukup ku sapuluh perak moal rugi ngaluarkeun eusi pesak Colenak dicocol enak anu ompong oge teurak mangga geura carobian colenak beuleum dadakan Colenak peuyeum Bandung katuangan...

Apa Makna yang terkandung pada lagu Lingkung Lembur?

Lirik Lagu Lingkung Lembur Teu honcewang sumoreang Tekadna pahlawan bangsa Cadu mundur pantrang mulang Mun maksud tacan laksana Berjuang keur lemah cai Lali rabi tur tegang pati Taya basa menta pamulang tarima Ikhlas rido keur korban merdeka Sinatria danalaga...

Apa makna yang terkandung pada lagu Raden Dewi Sartika?

Lirik Lagu Raden Dewi Sartika Kantun jujuluk nu arum Kari wawangi nu seungit Nyebar mencar sa Pasundan Nyambuang sa Nusantara Sari puspa wangi arum Seungit manis ngadalingding Sari sekar nyurup nitis Kana sukma isteri Sunda Makna dan Arti Lagu...

Apa makna yang terkandung pada lagu Reumbeuy Bandung?

Lirik Lagu Reumbeuy Bandung Ari reumbeuy reumbeuy reumbeuy Bandung  ngareumbeuy dina jambangan Ari heureuy heureuy heureuy Bandung Heureuy ge jeung kasopanan Ari lilin lilin lilin Bandung Geus hurung sok poek deui Ari ulin ulin ulin Bandung Geus embung sok...