Apa Makna yang terkandung pada lagu Lingkung Lembur?

Lirik Lagu Lingkung Lembur

Teu honcewang sumoreang
Tekadna pahlawan bangsa
Cadu mundur pantrang mulang
Mun maksud tacan laksana
Berjuang keur lemah cai
Lali rabi tur tegang pati
Taya basa menta pamulang tarima
Ikhlas rido keur korban merdeka
Sinatria danalaga
Bela bangsa jeung nagara
Dibarengan tekad suci
Berjuang keur lemah cai
Teu ngingetkeun ka dirina
Asal nagri bangsa waluya
Kadar jembar raharja mukti wibawa
Gembleng tujuan Pahlawan Bangsa

Makna dan Arti Lagu Lingkung Lembur

Tak Gelisah sedikitpun
Tekadnya Pahlawan Bangsa
Tak akan Mundur apalagi pulang
Jika maksud belum terlaksana
Berjuang untuk daerah kita
Lali rabi tur tegang pati
Tak ada bahasa minta balasan
Ikhlas dan ridho untuk Kemerdekaan