Apa makna yang terkandung pada lagu Reumbeuy Bandung?

Lirik Lagu Reumbeuy Bandung

Ari reumbeuy reumbeuy reumbeuy Bandung 
ngareumbeuy dina jambangan
Ari heureuy heureuy heureuy Bandung
Heureuy ge jeung kasopanan
Ari lilin lilin lilin Bandung
Geus hurung sok poek deui
Ari ulin ulin ulin Bandung
Geus embung sok daek deui
Kapan abdi gaduh gaduh suweng
Kunaon teu dipongpokan
Kapan abdi keur baluweng
Kunaon teu dilongokan
Daun nona daun daun cangkring
Daun reundeu kararasna
Boa-boa abdi gering
Lamun kieu salawasna

Makna dan Arti Lagu Reumbeuy Bandung

Kalau campur-campur-campur Bandung
Mencampur dalam jembangan
Kalau-guyon-guyon-guyon Bandung
Guyon dengan kesopanan
Kalau lilin-lilin-lilin Bandung
Sudah nyala gelap lagi
Kalau main-main-main Bandung
Sudah nolak mau lagi