Apa Makna yang terkandung pada lagu Sabilulungan?

Lirik Lagu Sabilulungan

Sabilulungan, dasar gotong-royong 
Sabilulungan, urang silih rojong 
Sabilulungan, genteng ulah potong 
Sabilulungan, persatuan tembong
Tohaga, rohaka, 
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan 
Satia, sajiwa, 
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan

Makna dan Arti Lagu Sabilulungan

Sabilulungan dalam bahasa sunda mengandung arti gotong royong. Dalam kata Sabilulungan, merupakan sekumpulan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat. 
Makna sabilulungan, jelasnya, yaitu seiya, sekata, seayun selangkah, sepengertian sepemahaman, senasib sepenanggungan, saling mendukung, saling menyayangi, saling membantu, bekerja sama, rasa persaudaraan yang sedimikian erat dan kebersamaan. 
Salah satu contohnya adalah Kegiatan “Sabilulungan Bebersih Lembur” ini merupakan momentum yang tepat dalam rangka mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran bergotong-royong dan partisipasi aktif. 

makna lagu mp3 terbaru pada situs empetilu.top:

  • Makna lagu sabilulungan
  • lirik lagu sabilulungan dan artinya
  • makna lagu sabilulungan dalam bahasa sunda
  • makna kawih Sabilulungan
  • arti lagu sabilulungan
  • arti lagu sabilulungan dalam bahasa sunda
  • parafrase sabilulungan bahasa sunda
  • parafrase lagu sabilulungan
  • arti lirik sabilulungan
  • Lagu sabilulungan dan artinya