Apa makna yang terkadung pada lagu Bandung – Jawa Barat?

Lirik lagu Bandung

Bandung ! Bandung ! Bandung nelah “Kota Kembang”
Bandung ! Bandung ! Sasakala Sangkuriang
Di lingkung gunung, heurin ku tang-tung
Puseur kota numulya
Parahiyangan
Bandung ! Bandung ! Pada muru di jarugjugan
Bandung ! Bandung ! Ting runggunuk nyanding gunung
Bandung ! Bandung ! Dipasieup Cikapundung
Di Bandung mungpung, jalma ti kampung
Ngadon reureuh di Kota nyinglar kabingung
Bandung ! Bandung ! Pang beberah nu nandang wuyung

Makna dan Arti Lagu Bandung

Bandung Terkenal dengan sebutan Kota Kembang, Bandung juga merupakan Legenda Sangkuriang, Bandung dikelilingi oleh gunung dan sangat padat penduduknya, Badung adalah Pusat kota Parahiyangan.

makna lagu mp3 terbaru pada situs empetilu.top:

  • arti lirik lagu Bandung
  • naon eusi kawih bandung teh
  • makna lagu bandung
  • arti lirik kawih bandung
  • terjemahan lagu bandung
  • makna eusi kawih bandung
  • lirik lagu cikapundung dan artinya
  • eusi ti lahu bandung
  • download lagu sunda bandung nelah kota kembang
  • terjemahan lagu sunda bandung