Apa makna yang terkandung pada lagu Jaranan?

Apa makna yang terkandung pada lagu Jaranan?

Lagu Jaranan adalah lagu daerah dari provinsi Jawa Tengah, lagu yang diciptakan oleh Ki Hadi Sukatno ini menceritakan pertunjukan tradisional jaranan, jaranan adalah pertunjukan yang diperanakn oleh beberapa orang memainkan replika kuda yang biasanya terbuat dari kulit atau anyaman bambu. Pada zaman dahulu kesenian ini selalu bersifat sakral, selalu berhubungan dengan hal-hal astral. Dahulu jaranan digunakan untuk upacara-upacara resmi keraton.
diambil dari wikipedia.com tentang lagu jaranan – Seni Jaranan itu mulai muncul sejak abad ke 10 Hijriah. Tepatnya pada tahun 1041. atau bersamaan dengan kerajaan Kahuripan dibagi menjadi 2 yaitu bagian timur Kerajaan Jenggala dengan ibukota Kahuripan dan sebelah Barat Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan Ibukota Dhahapura.

Lirik Lagu Jaranan dan Artinya

Judul : Jaranan
Pencipta : Ki Hadi Sukatno
Daerah : Provinsi Jawa Tengah
Golongan : Lagu Daerah / Lagu Wajib Daerah

Lirik lagu Jaranan

Jaranan … Jaranan
Jarane jaran teji
Sing numpak ndoro Bei
Sing ngiring poro abdi

Cek cek nong … cek cek gung
Jarane mlebu ning lurung

Gedebuk krincing … Gedebuk krincing
Gedebuk krincing … prok prok
Gedebuk jeder

Jaranan … Jaranan
Jarane jaran kepang
Sing nunggang klambi abang
Mlakune ndhut ndutan

Cek cek nong … cek cek gung
Jarane mlebu ning lurung

Gedebuk krincing … Gedebuk krincing
Gedebuk krincing … prok prok
Gedebuk jeder

Jaranan … Jaranan
Jarane jaran kore
Ora ono kendaline
Jarane mlayu dewe

Cek cek nong … cek cek gung
Jarane mlebu ning lurung

Gedebuk krincing … Gedebuk krincing
Gedebuk krincing … prok prok
Gedebuk jeder

Arti Lagu Jaranan

Kuda kudaan … Kuda kudaan
Kudanya kuda teji
Yang naik ndoro Bei
Yang diikuti para abdi

Cek cek nong … cek cek gung
Kudanya dimasukkan di jalan-jalan

Gedebuk krincing … Gedebuk krincing
Gedebuk krincing … Prok prok
Gedebuk jeder

Kuda kudaan … Kuda kudaan
Kudanya kuda kepang
Yang naik baju merah
Jalannya angguk anggukan

Cek cek nong … cek cek gung
Kudanya dimasukkan di jalan-jalan

Gedebuk krincing … Gedebuk krincing
Gedebuk krincing … Prok prok
Gedebuk jeder

Kuda kudaan … Kuda kudaan
Kudanya kuda kore
Tidak ada kendalinya
Kudanya lari sendiri

Makna Lagu Jaranan

Lagunya megajari anak untuk saling menghormati dan tunduk atau patut kepada sesama umat manusia terlebih kepada yang lebih tua kita. selain itu didalam bait lirik tersebut terkandung makana untuk saling menyayangi satu sama lainya di antara manusia tanpa membeda-mendakakanya satu sama lainya.

makna lagu mp3 terbaru pada situs empetilu.top:

  • makna lagu jaranan
  • lirik lagu jaranan dan artinya
  • arti lagu jaranan
  • makna lagu jaranan jawa tengah
  • jelaskan makna yang terkandung dalam lagu jaranan
  • makna yang terkandung dalam lagu jaranan
  • isine tembang jaranan
  • isi tembang jaranan
  • Makna utama dalam lagu Jaranan adalah
  • Makna tersirat yang terdapat dalam lagu Jaranan adalah